, . , . (. ebonite . ebenos - ) (.). , , . .


. .


( ())

( . ebenos - ), . - , . , ., ...

( ( ., .))

, . , , . , . || . , -, -.

( . . )


[]
.
, .