, hadros ", ". "".


. .


( )

. , , , , , ; , , ; , , , , ; | , . : ...

( )

, . , , , . 1. . . 2. . , , -. (.). . (.). (.). (.). ( ...

( )


. ...

( . . )


[]
1. .
1)
) , .
) . , .
2)
) , , ...