- . . , . (879), . . . , 912 . . 904 . , , . , , . 914 . , . . , , . . . - , ( , , , ,, , , ). 941 . . . . , . , . . ". ", 10 . 944 .., , , . , . . 945 . . ; . , , 945 . ., , . , . (. 1- . " . " -, ), , ; . (". . . ." 1882, 1), , . ( ), , , . , , , , , . , , , -, , 945 ., . (. . , . ) . , , , . . . 945 . . , , . , , , , . ( ) , , . . - 21 . 1735. . ., . . , . : . . ". . . . " (I, 8 - 10, 12,18 - 24; II, 238, 239, 241 - 243; IV, 173 - 174; V, 9, 88 - 90, 93, 94,97 - 103; VII, 221 - 222, 269, 270, 272, 273, 27884; IX, 16, 16, 18, 26- 28); , " X . " (". . "); . . , " . " (1853).


. .


( )

, -, .
. . . .-. Ingvarr; .-. ()
.: , ; .
: (), , (), , , (), , ...