gy : 1

: - GYMNOSPERMAE ( )
: - . GYMNOSPERMAE
:
. , , , ...